Startsida
advokat Louise Wassberg Lennart Bergquist Mats Gustafsson

Advokaterna Lennart Bergquist, Louise Wassberg och Mats Gustafsson är verksamma i ett kontorssamarbete med kontor i Kalmar och i Vimmerby. Till vår hjälp har vi sekreterare Annika Gillman, som har sin arbetsplats på kontoret i Kalmar.

 

Vi har mångårig erfarenhet inom framförallt humanjuridiksområdet.

 

Våra huvudsakliga arbetsområden gäller

 

- brottmålsjuridik, uppdrag som försvarare samt målsägandebiträde

- familjerätt, företrädesvis vårdnads- boende- och umgängestvister

- mål rörande tvångsomhändertagande av barn (LVU) samt missbruksvård mm

- asylrätt

Advokatfirman Lennart Bergquist AB

Advokatfirman Louise Wassberg AB

Box 188

391 22 KALMAR

 

Besöksadress:

Kaggensgatan 2

 

Tel 0480-220 10

 

Advokaten Mats Gustafsson AB

Storgatan 35 B

598 37 VIMMERBY

 

Tel 0492-153 20

 

Fotografierna på vår hemsida har Joachim Grusell tagit.

 

 

 

 

 

Advokaterna Bergquist, Wassberg och Gustafsson

Kalmar - Vimmerby